Fondo Arde Lucus Concello de Lugo

REGLAMENTO: Número de participantes: 2 xogadores
Nº de pezas: 18 tarxetas de xogo, 9 para cada xogador.
Obxectivo do xogo:  Facer o muíño, é dicir, poñer tres fichas en liña, "tres en liña" e quitar todas as pezas do opositor.
Regras:
- De forma alterna, cada xogador pon 1 peza  no taboleiro se pretende por en liña 3 pezas, unidas por unha liña - un muíno;
- Cando todas as piezas se colocan, os xogadores pasan a movelas para colocalas fichas na liña recta;
Logo da introducción de todas as pezas, o movemento componse polo deslizamento dunha peza ao longo dun segmento marcado no taboleiro e unha casa adxacente (unha casa próxima, á lateral) que está baleira; As pezas non rebotan libremente no taboleiro de xogo.
- Cando un xogador fai "Tres en liña" pode capturar unha do adversario, da súa elección, excepto aquelas que están facendo "tres en liña";
As pezas, tres-en-liña, forman un "muíño"; 
- Só o propio xogador pode anular o seu "muíño”.
- As pezas que se retiran do taboleiro elimínanse;
- Gaña o xogo, quen logre reducir a dúas pezas ao seu adversario, non podendo facer “tres en liña”, ou que bloquean as fichas do adversario;
- Se un xogador move unha peza do seu “muíño”, desfacendo este “muíño”, só pode devolver esta peza á casa de onde saiu despois de tres movementos, do xogo. Porén, a casa onde saiu a peza pódese ocupar por calquera peza do xogo, ambos jugadores, conforme as regras do xogo. 
- NB: O xogador que bloquee ao opoñente en todos os esus movementos, aínda que teña menos iezas capturadas co seu opositor, gañ a.

Descargar xogo

Regras revisadas Ludus