Arde Lucus 2018 - Programa
Fondo Arde Lucus Concello de Lugo

16:00 h. Porta de San Pedro e Porta Miñá Apertvra das portas da cidade Gvardia Pretoriana

16:30 h. Pr. Maior. Inavgvración del Macellvm. Son de Lvgh 

17:15 h. Pr. da Constitvción. Salvocondvctos. Campamento Senatvs de Lvcvs Avgvsti

17:30 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Parqve Rosalía de Castro). Inavgvración de la Castra 

17:35 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Parqve Rosalía de Castro). Fabrica tv lórica Campamento Civitas Lvcensis

17:45 h.  Xardíns do Mvseo Provincial Coñece o palatino da man da emperatriz Livia Drvsilla Campamento Asemblearias Lvcvs Avgvsti

17:50 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Parqve Rosalía de Castro) As ensinanzas do ovate Campamento de Terra Copora

18:00 h.  Qviosco da Pr. Maior Nascitvrvs

18:10 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Parqve Rosalía de Castro). Apertvra da palloza castrexa. Campamento de Lvgdvnvm

18:15 h. Porta Nova. Wyrdamvr. Polas rvas da cidade.

18:30 h. Pr. Maior (diante do Concello) Os favnos de Drako Polas rvas da cidade

19:00 h.   Porta Miñá Bavtizos Celtas

19:15 h. Campo Castelo (polas rvas da cidade) Ad Hoc Debvlla Escénica. Teatro 

19:30 h.  Pr. de Santa María Mvnera, ritval gladiatorio Ars Dimicandi

19:45 h. Pr. de Anxo Fernández Gómez O poder ocvlto de Roma Campamento de Ara Roma

20:00 h. Ponte romana Entrada das lexións romanas ao mando do xeneral Caio Antistio, “O vello” e toma da cidade

20:15 h. Pr. do Campo Castelo Polas dvas devsas Nostrvm Cai. Teatro

20:20 h. Pr. da soidade (polas rvas da cidade) Ditirambos en honor a Baco

20:30 h. Termas romanas de Lvcvs Avgvsti Ofrenda ás ninfas

20:45 h. Pr. Campo Castelo (polas rvas da cidade) O bestiario 

21:00 h. Porta Miñá Vodas celtas 

21:15 h. Pr. Maior diante do Concello (polas rvas da cidade) Ad hoc Debvlla escénica. Teatro

21:30 h. Fondo da Pr. Maior Acendido do lvme sagrado de Vesta Templo das Vestais de Lvcvs Avgvsti

21:40 h. Pr. de San Marcos Polas dvas devsas Nostrvm Cai. Teatro

21:45 h. Pr. Maior diante do Concello (polas rvas da cidade) As hordas convócanvos

22:00 h.  Pr. de Santa María A fvndación da cidade. Teatro, danza e mvsica romana
Ara Roma / Asemblearias de Lvcvs Avgvsti / Caetra Lvcensivm / Civitas Lvcensis / Clan de Breogán / Cohors III Lvcensivm / Gvardia Pretoriana / Lvcvs Eqvites / Lvgdvnvm / Mercenarios galaicos / Pax romana / Salesiani Lvci Avgvsti / Senatvs de Lvcvs Avgvsti / Terra Copora / Tir na n ´og / Trebas galaicas / Vestais de Lvcvs Avgvsti. Danza coa colaboración de espazo de danza da USC e mvsica romana en directo.

22:30 h. Pr. do Campo Castelo Vnha comedia de Plavto

22:45 h. Porta Nova (polas rvas da cidade) Os Hidrianos

23:00 h. Pr. de San Marcos Escola Gladiatoria Ars Dimicandi

23:15 h. Pr. Soidade (polas rvas da cidade) Badb catha

23:30 h. Explanada do Pavillón Mvnicipal Harpastvm Caetra Lvcensivm, Mercenarios Galaicos, Gvardia Pretoriana. Espectácvlo con entrada*

23:45 h. Polas rvas da cidade Warcraft

00:00 h. Pr. Pío XII (saída e meta atletas). II Mvrvs lvcis. “Romanos contra castrexos” Inscrición e regvlamento: www.championchipnorte.com

00:15 h. Polas rvas da cidade Desfile de tropas con percvsión Lvcvs Eqvites

00:30 h. Pr. Armañá (polas rvas da cidade) As estrañas bestas

00:45 h. Pr. Campo Castelo (polas rvas da cidade) Os Hidrianos

1:00 h. Pr. de Santa María Baixo a sombra Espectácvlo

1:15 h. Pr. Soidade (polas rvas da cidade) Correlvme

1:30 h. Pr. da Soidade Devotio ao cavdillo Telna


* Só se poderá acvdir con entrada, e recoméndase ir caracterizada/o cos atavíos da época. Venda de entradas na páxina web www.entradaslugo.es Prezo: 3 €.