Arde Lucus 2018 - Programa
Fondo Arde Lucus Concello de Lugo

16:00 h.  Porta de San Pedro e Porta Miñá. Apertvra das portas da cidade. Gvardia Pretoriana

16:30 h. Pr. Maior. Inavgvración do Macellvm. Son de Lvgh 

17:15 h. Pr. da Constitvción. Salvocondvtos. Campamento Senatvs de Lvcvs Avgvsti

17:30 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Parqve Rosalía de Castro). Inavgvración da Castra 

17:35 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Parqve Rosalía de Castro). Fabrica a tva loriga Campamento Civitas Lvcensis

17:45 h. Xardíns do Mvseo Provincial. Coñece o palatino da man da emperatriz Livia Drvsilla. Campamento Asemblearias Lvcvs Avgvsti

17:50 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Parqve Rosalía de Castro). As ensinanzas do ovate Campamento de Terra Copora

18:00 h. Qviosco da Pr. Maior Nascitvrvs

18:10 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Parqve Rosalía de Castro). Apertvra da palloza castrexa. Campamento de Lvgdvnvm

18:15 h. Porta Nova. Wyrdamvr. Polas rvas da cidade

18:30 h. Pr. Maior (diante do Concello). Os favnos de Drako. Polas rvas da cidade

19:00 h. Porta Miñá. Bavtizos Celtas

19:15 h. Campo Castelo (polas rvas da cidade) Ad Hoc Debvlla Escénica. Teatro 

19:30 h. Pr. de Santa María Mvnera, ritval gladiatorio Ars Dimicandi

19:45 h. Pr. de Anxo Fernández Gómez. O poder ocvlto de Roma Campamento de Ara Roma

20:00 h. Ponte romana. Entrada das lexións romanas ao mando do xeneral Caio Antistio, “O vello” e toma da cidade

20:10 h. Fondo da Pr. Maior. Devsas domini. Mitoloxía de Lvcvs Avgvsti. Templo das Vestais de Lvcvs Avgvsti

20:15 h. Pr. do Campo Castelo Polas dvas devsas. Nostrvm Cai. Teatro

20:20 h. Pr. da soidade (polas rvas da cidade). Ditirambos en honor a Baco 

20:30 h. Termas romanas de Lvcvs Avgvsti. Ofrenda ás ninfas

20:45 h. Pr. Campo Castelo (polas rvas da cidade). O bestiario 

21:00 h. Porta Miñá. Vodas celtas 

21:15 h. Pr. Maior diante do Concello (polas rvas da cidade) Ad hoc. Debvlla escénica. Teatro

21:30 h. Fondo da Pr. Maior. Acendido do lvme sagrado de Vesta. Templo das Vestais de Lvcvs Avgvsti

21:40 h. Pr. de San Marcos Polas dvas devsas. Nostrvm Cai. Teatro

21:45 h. Pr. Maior diante do Concello (polas rvas da cidade). As hordas convócanvos

22:00 h. Pr. de Santa María. A fvndación da cidade Teatro, danza e mvsica romana
Ara Roma / Asemblearias de Lvcvs Avgvsti / Caetra Lvcensivm / Civitas Lvcensis / Clan de Breogán / Cohors III Lvcensivm / Gvardia Pretoriana / Lvcvs Eqvites / Lvgdvnvm / Mercenarios galaicos / Pax romana / Salesiani Lvci Avgvsti / Senatvs de Lvcvs Avgvsti / Terra Copora / Tir na n ´og / Trebas galaicas / Vestais de Lvcvs Avgvsti 

Danza coa colaboración de espazo de danza da USC e mvsica romana en directo. 

22:30 h. Pr. do Campo Castelo. Vnha comedia de Plavto

22:45 h. Porta Nova (polas rvas da cidade) Os Hidrianos

23:00 h. Pr. de San Marcos EEscola Gladiatoria. Ars Dimicandi

23:15 h. Pr. Soidade (polas rvas da cidade). Badb catha

23:30 h. Explanada do Pavillón Mvnicipal. Harpastvm. Caetra Lvcensivm, Mercenarios Galaicos, Gvardia Pretoriana
Espectácvlo con entrada*

23:45 h. Polas rvas da cidade. Warcraft

00:00 h. Pr. Pío XII (saída e meta atletas). II Mvrvs lvcis. “Romanos contra castrexos”. Inscrición e regvlamento: www.championchipnorte.com

00:15 h. Polas rvas da cidade. Desfile de tropas con percvsión. Lvcvs Eqvites

00:30 h. Pr. Armañá (polas rvas da cidade). As estrañas bestas

00:45 h. Pr. Campo Castelo (polas rvas da cidade). Os Hidrianos

1:00 h. Pr. de Santa María. Baixo a sombra. Espectácvlo

1:15 h. Pr. Soidade (polas rvas da cidade). Correlvme

1:30 h. Pr. da Soidade Devotio ao cavdillo Telna

*
Só se poderá acvdir con entrada, 

e recoméndase ir caracterizado/a cos atavíos da época. Venda de entradas na páxina web entradaslugo.es. Prezo: 3 €.