Fondo Arde Lucus Concello de Lugo
Postos de comida

03-05-2019

probado o procedemento de licitación para a AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE POSTOS DE ELABORACIÓN DE COMIDA NO ARDE LUCUS 2019 

PRORROGABLES PARA OS ANOS 2020, 2021 E 2022.
http://cort.as/-HbxA