Fondo Arde Lucus Concello de Lugo

REGLAMENTO: O Seega, é un jxogo de captura por custodia, xógase nun taboleiro de 5 x 5 e que se desenvolve en dúas fases. Na primera fase, colócanse as pezas no taboleiro e no segundo, os xogadores tratan de capturar todas as pezas do adversario, o primeiro en lograrlo será o gañador.

Número de participantes: 2 xogadores
Número de pezas: 12 fichas de xogos para cada xogador.
Obxectivo do xogo: eliminar todas as pezas do opoñente

Regras Fase 1 (colocación)
Á vez, cada xogador coloca dúas pezas no taboleiro, en espazos abertos, excepto na praza central, que queda baleira nesta primeira fase

Fase 2 (movmento)
- Cada xogador pode mover unha peza horizontalmente, ou verticalmente a unha caixa adxacente, incluíndo a central. Non pode movelos diagonalmente 
- Unha única peza é capturada e eliminada do taboleiro, cando un xogador fai unha custodia ao seu opoñente.
- O xogador pode facer movementos seguidos coa mesma peza, mentras que as capturas se producen, a pieza que se move sucesivamente é a que fai as capturas.
- Vostede non pode capturar a pedra colocada na praza central;
- Capturar é obrigatorio;
- Cando un xogador non pode mover ningunha das súas pezas, o opoñente ten que facer unha apertura no taboleiro
- Cada xogador pode crear unha barreira enchendo unha ringleira completa, para que detrás dela, se queden só as piedras restantes da súa cor, cando isto ocorre, o xogador que ten máis pedras gaña. A distribución das pedras na fase 1 é un factor importante para a planificación das barreiras na fase 2.

  • Cando se presentan estas barreiras e os xogadores teñen o mesmo número de pedras hai un empate, unha situación que é moi común neste xogo.
- Obtén unha "gran vitoria" sempre o xogador que elimina todas as pedras do opoñente e unha "pequena vitoria" cando un xogador ten máis pedras co teu opoñente no momento da creación dunha barreira. - En caso de empate debe iniciar outro xogo e buscar a vitoria. NB: O último xogador que coloque unha peza na fase 1, é o primeiro en xogar na fase 2.

Descargar xogo

Regras revisadas Ludus